󱤪󱦖󱤞

󱤎󱦖󱤃

󱥄󱤖󱥠󱤉󱤪󱦖󱤞

#toki monsuta

lipu 1 li lon

​󱥄​󱥡​󱤀​󱦝 ​󱤷​󱤊​󱥎​󱦖​󱤍​󱤧​󱤬​󱥬​󱤻​󱥁 ​󱤑󱦐󱤘󱤊󱥪󱤊󱦑(Goethe)​󱤧​󱥠​󱤉​󱤪​󱤱​󱦜 ​󱤴​󱥬​󱦖​󱥔​󱤉​󱥆​󱦜