lipu kule

ilo alasa

o kama sitelen e lipu kule!

ma Kanse


len li tan ni:
  • ma Kanse

nasin tenpo pi kamalawala Kanse

tan jan Peton 

sina sona ala sona e ni: jan mute li kepeken nasin tenpo mute? ma Juwese la mi kepeken nasin tenpo pi jan Kekoli, taso ma en jan ale li kepeken ala nasin ni. open la mi o toki e ni: nasin tenpo li seme? n, o lukin e ni: mi jan ma. mi lukin moku e kasi, taso mi sona ala e ni: tenpo seme la mi o pana e kasi lili lon ma?

ma Kanse nasin tenpo