lipu kule

ilo alasa

o kama sitelen e lipu kule!

lipu tan kulupu Aponi


len li tan ni:
  • nasin kulupu

nasin kulupu li seme?

tan kulupu Aponi 
toki. mi kulupu Aponi. jan mute li sona ala e ‘kulupu’ ni; mi wile pana e sona pi nasin ni mi. […] kulupu pi toki pona la, jan mute li sama ni: ona li taso ala lon lawa ona, li kulupu pi sijelo …
nasin kulupu ante lawa